ΤΜΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Η τακτική μισθοδοσία των μονίμων υπολογίζεται από το γραφείο μας και υποβάλλεται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέχρι την 19η κάθε μήνα. Μετά από τον απαραίτητο έλεγχο το συνολικό ποσό χωρίζεται σε δύο ισόποσα τμήματα (δεκαπενθήμερα) και καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς στις 27 του μηνός και στις 13 του επόμενου μήνα. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι προπληρώνονται. Για παράδειγμα, η μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου υπολογίζεται ως τις 19 του Αυγούστου και τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των εκπαιδευτικών στις 27 Αυγούστου και 13 Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται κάποιο αναδρομικό ποσό για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. οικογενειακής κατάστασης, ΜΚ κτλ) τότε αυτό μπαίνει ολόκληρο στο 1ο δεκαπενθήμερο που σημαίνει οτι θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο δεκαπενθήμερα.
Παρακάτω φαίνονται κάποια επιπλέον στοιχεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν :
Βασικός Μισθός
Ανάλογα με την προυπηρεσία του ο κάθε εκπαιδευτικός κατατάσσεται σε ενα συγκεκριμένο Μισθολογικό Κλιμάκιο και ο βασικός μισθός που του αναλογεί φαίνεται στον Πίνακα 1 του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ : ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7 που παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.4354/2015.
Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίδομα όταν υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4354/2015 .
Οικογενειακό Επίδομα
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίδομα για τα τέκνα τους σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4354/2015 .
Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων περιοχών
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίδομα όταν υπηρετούν σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 .

© 2014- 2019 ΔΔΕ Ρεθύμνου
Κατασκευή : Χατζηιωαννίδης Χρήστος
Υποστήριξη : Τριανταφύλλου Θεόδωρος - Μουντάκης Νίκος
Τηλ.Επικοινωνίας : 28310-26546 - Email : mistho dide.reth.sch.gr